Výsledky turnaje

Výsledky turnaje

20. Sosedský turnaj  24-11-2017

1.Dominik Ott - Petra Dřevojánková,                                13:1 (237:160)    32 b.

(1) Jan Vašut - Romy Králová 6:0 (2:0/17:8 | 17:4); (2) Mirek Macík - Lucka Fojtů 4:2 (2:0/17:11

| 17:12); (3) Tomáš Polák - Petra Křivánková 5:1 (2:0/17:7 | 17:11); (4) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 3:3 (1:1/17:16 | 16:17); (5) Roman Kubík - Markéta Kašparová 4:2 (2:0/17:16 | 17:12); (6) Petr Strnadel - Katka Maňáková 5:1 (2:0/17:15 | 17:10); (7) Adéla Svobodová - Martin Kubíček 5:1 (2:0/17:10 | 17:11);

2.Mirek Macík - Lucka Fojtů,                                             10:4 (218:176)    28 b. (1) Josef Kubík - Hana Kubíková 6:0 (2:0/17:6 | 17:4); (2) Dominik Ott - Petra Dřevojánková 2:4 (0:2/11:17 | 12:17); (3) Roman Kubík - Markéta Kašparová 3:3 (1:1/17:12 | 11:17); (4) David Žižka - Jana Holčáková 4:2 (1:1/17:10 | 14:17); (5) Adéla Svobodová - Martin Kubíček 5:1 (2:0/17:11 | 17:6); (6) Tomáš Polák - Petra Křivánková 4:2 (2:0/17:14 | 17:16); (7) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 4:2 (2:0/17:14 | 17:15);

3.Tomáš Polák - Petra Křivánková,                                     9:5 (214:176)    27 b.

(1) Aleš Pavelka - Jana Koutná 6:0 (2:0/17:8 | 17:7); (2) Roman Kubík - Markéta Kašparová

4:2 (1:1/17:8 | 13:17); (3) Dominik Ott - Petra Dřevojánková 1:5 (0:2/7:17 | 11:17); (4) Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková 4:2 (2:0/17:14 | 17:16); (5) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 5:1 (2:0/17:9 | 17:11); (6) Mirek Macík - Lucka Fojtů 2:4 (0:2/14:17 | 16:17); (7) Petr Strnadel - Katka Maňáková 5:1 (2:0/17:7 | 17:11);

4.Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková,                             9:5 (220:184)    26 b. (1) David Žižka - Jana Holčáková 4:2 (1:1/15:17 | 17:9); (2) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 4:2 (2:0/17:11 | 17:13); (3) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 2:4 (1:1/17:15 | 7:17); (4) Tomáš Polák - Petra Křivánková 2:4 (0:2/14:17 | 16:17); (5) Aleš Pavelka - Jana Koutná 5:1 (2:0/17:9 | 17:13); (6) Roman Kubík - Markéta Kašparová 3:3 (1:1/15:17 | 17:16); (7) Jan Vašut - Romy Králová

6:0 (2:0/17:5 | 17:8);

5.Roman Kubík - Markéta Kašparová,                                 9:5 (217:180)    25 b.

(1) Tomáš Souček - Hana Kučerová 6:0 (2:0/17:6 | 17:8); (2) Tomáš Polák - Petra Křivánková

2:4 (1:1/8:17 | 17:13); (3) Mirek Macík - Lucka Fojtů 3:3 (1:1/12:17 | 17:11); (4) Petr Strnadel - Katka Maňáková 4:2 (2:0/17:14 | 17:11); (5) Dominik Ott - Petra Dřevojánková 2:4 (0:2/16:17

| 12:17); (6) Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková 3:3 (1:1/17:15 | 16:17); (7) Aleš Pavelka - Jana Koutná 5:1 (2:0/17:11 | 17:6);

6.Jiří Trčálek - Sabina Ottová,                                             7:7 (212:196)    23 b. (1) Adéla Svobodová - Martin Kubíček 5:1 (2:0/17:8 | 17:15); (2) Petr Strnadel - Katka Maňáková 4:2 (1:1/17:7 | 13:17); (3) Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková 4:2 (1:1/15:17 |

17:7); (4) Dominik Ott - Petra Dřevojánková 3:3 (1:1/16:17 | 17:16); (5) Tomáš Polák - Petra

Křivánková 1:5 (0:2/9:17 | 11:17); (6) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 4:2 (2:0/17:13 | 17:11); (7) Mirek Macík - Lucka Fojtů 2:4 (0:2/14:17 | 15:17);

7.Petr Strnadel - Katka Maňáková,                                     7:7 (194:195)    22 b. (1) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 4:2 (2:0/17:15 | 17:14); (2) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 2:4 (1:1/7:17 | 17:13); (3) Josef Kubík - Hana Kubíková 6:0 (2:0/17:5 | 17:9); (4) Roman Kubík - Markéta Kašparová 2:4 (0:2/14:17 | 11:17); (5) David Žižka - Jana Holčáková 6:0 (2:0/17:10 |

17:10); (6) Dominik Ott - Petra Dřevojánková 1:5 (0:2/15:17 | 10:17); (7) Tomáš Polák - Petra

Křivánková 1:5 (0:2/7:17 | 11:17);

8.Adéla Svobodová - Martin Kubíček,                                 7:7 (196:193)    21 b. (1) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 1:5 (0:2/8:17 | 15:17); (2) David Žižka - Jana Holčáková 3:3 (1:1/17:12 | 16:17); (3) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 4:2 (2:0/17:16 | 17:11); (4) Josef Kubík - Hana Kubíková 6:0 (2:0/17:6 | 17:6); (5) Mirek Macík - Lucka Fojtů 1:5 (0:2/11:17 | 6:17); (6) Tomáš Souček - Hana Kučerová 5:1 (2:0/17:9 | 17:14); (7) Dominik Ott - Petra Dřevojánková

1:5 (0:2/10:17 | 11:17);

9.Jiří Nevřivý - Jana Sátorová,                                             6:8 (206:216)    21 b.

(1) Petr Strnadel - Katka Maňáková 2:4 (0:2/15:17 | 14:17); (2) Jarda Černotík ml. - Jana

Václavíková 2:4 (0:2/11:17 | 13:17); (3) Adéla Svobodová - Martin Kubíček 2:4 (0:2/16:17

| 11:17); (4) Tomáš Souček - Hana Kučerová 4:2 (2:0/17:15 | 17:12); (5) Jan Vašut - Romy Králová 4:2 (2:0/17:14 | 17:14); (6) Jiří Trčálek - Sabina Ottová 2:4 (0:2/13:17 | 11:17); (7) Josef Kubík - Hana Kubíková 5:1 (2:0/17:16 | 17:9);

10.David Žižka - Jana Holčáková,                                         8:6 (203:206)    20 b. (1) Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková 2:4 (1:1/17:15 | 9:17); (2) Adéla Svobodová - Martin Kubíček 3:3 (1:1/12:17 | 17:16); (3) Aleš Pavelka - Jana Koutná 6:0 (2:0/17:10 | 17:8); (4) Mirek Macík - Lucka Fojtů 2:4 (1:1/10:17 | 17:14); (5) Petr Strnadel - Katka Maňáková 0:6 (0:2/10:17 | 10:17); (6) Jan Vašut - Romy Králová 4:2 (2:0/17:12 | 17:13); (7) Tomáš Souček - Hana Kučerová 3:3 (1:1/17:16 | 16:17);

11.Aleš Pavelka - Jana Koutná,                                             6:8 (174:212)    16 b.

(1) Tomáš Polák - Petra Křivánková 0:6 (0:2/8:17 | 7:17); (2) Tomáš Souček - Hana Kučerová

4:2 (2:0/17:14 | 17:14); (3) David Žižka - Jana Holčáková 0:6 (0:2/10:17 | 8:17); (4) Jan Vašut

- Romy Králová 5:1 (2:0/17:9 | 17:14); (5) Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková 1:5 (0:2/9:17

| 13:17); (6) Josef Kubík - Hana Kubíková 5:1 (2:0/17:16 | 17:9); (7) Roman Kubík - Markéta

Kašparová 1:5 (0:2/11:17 | 6:17);

12.Tomáš Souček - Hana Kučerová,                                   4:10 (190:232)    15 b. (1) Roman Kubík - Markéta Kašparová 0:6 (0:2/6:17 | 8:17); (2) Aleš Pavelka - Jana Koutná 2:4 (0:2/14:17 | 14:17); (3) Jan Vašut - Romy Králová 3:3 (1:1/17:16 | 14:17); (4) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 2:4 (0:2/15:17 | 12:17); (5) Josef Kubík - Hana Kubíková 4:2 (2:0/17:16 | 17:14); (6) Adéla Svobodová - Martin Kubíček 1:5 (0:2/9:17 | 14:17); (7) David Žižka - Jana Holčáková 3:3 (1:1/16:17 | 17:16);

13.Josef Kubík - Hana Kubíková,                                         2:12 (150:222)    10 b.

(1) Mirek Macík - Lucka Fojtů 0:6 (0:2/6:17 | 4:17); (2) Jan Vašut - Romy Králová 6:0 (2:0/17:10

| 17:8); (3) Petr Strnadel - Katka Maňáková 0:6 (0:2/5:17 | 9:17); (4) Adéla Svobodová - Martin

Kubíček 0:6 (0:2/6:17 | 6:17); (5) Tomáš Souček - Hana Kučerová 2:4 (0:2/16:17 | 14:17); (6) Aleš Pavelka - Jana Koutná 1:5 (0:2/16:17 | 9:17); (7) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 1:5 (0:2/16:17 | 9:17);

14.Jan Vašut - Romy Králová,                                             1:13 (152:235)      8 b. (1) Dominik Ott - Petra Dřevojánková 0:6 (0:2/8:17 | 4:17); (2) Josef Kubík - Hana Kubíková 0:6 (0:2/10:17 | 8:17); (3) Tomáš Souček - Hana Kučerová 3:3 (1:1/16:17 | 17:14); (4) Aleš Pavelka

- Jana Koutná 1:5 (0:2/9:17 | 14:17); (5) Jiří Nevřivý - Jana Sátorová 2:4 (0:2/14:17 | 14:17); (6)

David Žižka - Jana Holčáková 2:4 (0:2/12:17 | 13:17); (7) Jarda Černotík ml. - Jana Václavíková

0:6 (0:2/5:17 | 8:17);

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se